13 Sep 2018

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Lễ Khai giảng: 08h30, Thứ tư, ngày 19/09/2018 tại Sân Ký túc xá, Trường Đại học Thành Tây (Đường Tố Hữu, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội).

2. Thành phần tham dự Lễ:

2.1. Khách mời:

– Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Phenikaa

– Đại diện lãnh đạo địa phương

2.2. Trong trường:

– Ban Giám hiệu, đại diện chi Chi ủy, Công đoàn, Đoàn TN Trường;

– Toàn thể cán bộ, giảng viên cơ hữu của Trường;

– Mời giảng viên thình giảng;

– Toàn bộ sinh viên hệ chính quy của Trường.

3. Lưu ý:

– Các lớp có giờ học buổi sáng 19/09/2018 được nghỉ học, khoa/GV bố trí học bù sang buổi khác.

– Sinh viên tham dự Lễ Khai giảng phải mặc áo đồng phục do trường phát; Tuân theo sự hướng dẫn, sắp xếp vi trí của Ban tổ chức.

File chi tiết kế hoạch tổ chức lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019:

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 – 2019

 

 

Leave a Reply